Nûmer 94 (2014)

 • Geert Mak, Het Friese landschap: geen trauma maar een open wond, De Vrije Fries 94 (2014), 9-18
 • Marcus Roxburgh, Hans Huisman, Bertil van Os, All change: The end of a metalworking tradition in Dark Age Frisia, De Vrije Fries94 (2014), 19-30
 • Suzanne Rus, Het album amicorum van Wybrand de Geest, Een uniek reisdocument, De Vrije Fries 94 (2014), 31-60
 • Matthijs Droog, Drukwerk voor iedereen, Het fonds van de Leeuwarder uitgever Abraham Ferwerda (1716-1783), De Vrije Fries 94 (2014), 61-84
 • Ben Broos*, Wopke Eekhoff en ‘de ontdekking’ van Saskia Uylenburgh als de vrouw van Rembrandt, De Vrije Fries 94 (2014), 85-106
 • Gunar R. Boon, De verbouwing van Heringastate in Marsum, 1906-1912, Restauratie of reconstructie? , De Vrije Fries 94 (2014), 107-128
 • THEMA: STUDIES OVER DE BENEFICIAALBOEKEN VAN 1543
 • J.A. (Hans) Mol en Peter van der Meer, Inleiding, De Vrije Fries 94 (2014), 129-132
 • Paul Noomen, Enkele lijnen in de ontwikkeling van het parochiewezen in Oostergo, De Vrije Fries 94 (2014), 133-146
 • Jan Kuys, Vrijgesteld maar vaak ook niet, Belasting op kerkelijke inkomens in het laatmiddeleeuwse bisdom Utrecht, De Vrije Fries94 (2014), 147-164
 • J.A. (Hans) Mol, Het inkomen van zielzorgers in Friesland, 1511-1543, De Vrije Fries 94 (2014), 165-174
 • Otto Roemeling, De geestelijken van 1543: cijfers over studie en afkomst, De Vrije Fries 94 (2014), 175-182
 • Henk Bloemhoff, Nedersaksische elementen in de Stellingwerver Beneficiaalboekteksten, De Vrije Fries 94 (2014), 183-200
 • Karel. F. Gildemacher, Het Friese landschap volgens de toponiemen in de Benificiaalboeken, De Vrije Fries 94 (2014), 201-228
 • Philippus H. Breuker, De hemrik lokalisatie, datering en betekenisontwikkeling, De Vrije Fries 94 (2014), 229-250
 • Merijn Knibbe, De kerk, de staat en het vredesdividend, De pachtopbrengsten van kerkelijke goederen in Friesland, 1511-1543, De Vrije Fries 94 (2014), 251-278
 • Dennis Worst, Hooi halen stroomafwaarts. Het belang van hooiwinning voor de veenboeren in Zuidoost-Friesland, De Vrije Fries 94 (2014), 279-298

Lêste online artikels