Nûmer 48 (1968)

  • D. de Roo van Alderwerelt, ‘Een reis door Friesland, Drente en Groningen in het jaar 1845,’ De Vrije Fries 48 (1968), pp. 5-29.
  • J.J. Meinsma, ‘Het scheikundig onderwijs aan Frieslands Hogeschool en Rijksatheneum te Franeker,’ De Vrije Fries 48 (1968), pp. 30-52.
  • W.H. Keikes, ‘Een register van betalingsordonnanties uit Dokkum,’ De Vrije Fries 48 (1968), pp. 53-56.
  • J.J. Kalma, ‘De Halbertsma’s en har ‘heilingen’,’ De Vrije Fries 48 (1968), pp. 57-82.
  • M.J. van Lennep, ‘Vroege en late regenten in Friesland,’ De Vrije Fries 48 (1968), pp. 83-104.
  • J.T. Nielsen, ‘Doopsgezinde Oude Vlamingen. Een kleine correctie en nadere informatie,’ De Vrije Fries 48 (1968), pp. 105-115 [online beschikbaar] .
  • S.J. Fockema Andreae, Belangstelling voor Friesland in de Franse tijd,’ De Vrije Fries 48 (1968), pp. 116-126.
  • P.Th. Zwart, ‘Een achtergebleven protocol van notaris P.N. Alma te Franeker,’ De Vrije Fries 48 (1968), pp. 127-137.
  • J.J. Kalma, ‘Briefwisseling J.H. Halbertsma – L.Z. Luzac (1845-’47),’ De Vrije Fries 48 (1968), pp. 138-155.

 

Lêste online artikels