Nûmer 73 (1993)

  • Jan Schoneveld, ‘De Grote Fibula van Wijnaldum,’ De Vrije Fries 73 (1993), pp. 7-24.
  • J.A. Mol, ‘Haskerkonvint 1464-1521. It sukses fan in Windesheimer kleaster,’De Vrije Fries 73 (1993), pp. 25-62.
  • Meindert Schroor, ‘Een lijst met Leeuwarder burgers uit 1492,’ De Vrije Fries 73 (1993), pp. 63-102.
  • S. Zijlstra, ‘De stúdzje fan ‘e bruorren Roorda,’De Vrije Fries 73 (1993), pp. 103-114.
  • O.E. Tellegen-Couperus en J.W. Tellegen, ‘De pandectentegels van Sybrand Feytema,’ De Vrije Fries 73 (1993), pp. 115-136.
  • Geart de Vries, Tineke Steenmeijer-Wielenga, Sytse ten Hoeve en Hotso Spanninga, ‘Panorama fan Fryslân 1992,’De Vrije Fries73 (1993), pp. 137-152.

Lêste online artikels