Nûmer 31 (1932)

  • H.L. Straat, ‘Het chirurgijnsgilde te Leeuwarden,’ De Vrije Fries 31 (1932) 1-40.
  • N. Ottema, ‘Vreemde cultuur-invloeden in Friesland gedurende den kloostertijd,’ De Vrije Fries 31 (1932) 41-69.
  • C. Woebcken, ‘Zur altesten Geschichte Frieslands,’ De Vrije Fries 31 (1932) 70-90.
  • O. Postma, ”Truchstrinzede ritherne’ en de verdeeling van de hemrik,’ De Vrije Fries 31 (1932) 90-103.
  • P.C.J.A. Boeles, ‘Uit den Frieschen tijd van Prof. Petrus Camper,’ De Vrije Fries 31 (1932) 104-108.
  • S. Cuperus, ‘Geschenk Statenbijbel,’ De Vrije Fries 31 (1932) 109-111.

Lêste online artikels