Nûmer 68 (1988)

  • Yme Kuiper, ‘Avondrood van de Friese adel. Over absenteïsme, paternalisme en socialisme in het laat 19de-eeuwse Friesland, De Vrije Fries 68 (1988), pp. 7-25.
  • J.J. Kalma, ‘De religie daer was gecomen in cleyn respect,’ De Vrije Fries 68 (1988), pp. 25-36.
  • Greddy Huisman en Siem van der Woude, “Vrouwmensch, Vrouwmensch, hoe bistu hier toe gekommen?’ Kindermoord in Friesland in de periode 1700-1811,’ De Vrije Fries 68 (1988), pp. 37-62.
  • F.G.A. Huber, ‘Schatzenburg en Vredenhof te Dronrijp,’ De Vrije Fries 68 (1988), pp. 63-84.
  • Peter Karstkarel., ‘Gerharda Henriëtte Matthijssen en de eerste tentoonstelling van kunst en nijverheid door vrouwen,’ De Vrije Fries 68 (1988), pp. 85-92.
  • G.E. Hakman, ‘De departemantale commissie van geneeskundig bestuur in Friesland 1801-1805. De strijd om erkenning en bevoegdheid,’ De Vrije Fries 68 (1988), pp. 93-116.
  • Dolf van Weezel Errens, ‘Middeleeuwse houtsculptuur. Drie beelden in de collectie van het Fries Museum,’ De Vrije Fries 68 (1988), pp. 117-132.
  • J.P. Janzen, T. Steenmeijer-Wielenga, S. ten Hoeve en J.J. Huizinga, ‘Panorama van Friesland 1987,’ De Vrije Fries 68 (1988), pp. 133-151.

Lêste online artikels