Nûmer 47 (1966)

  • J. Visser, ‘Het huwelijk van Willem Frederik en wat er aan voorafging,’ De Vrije Fries 47 (1966), pp. 5-39.
  • W.H. Keikes, ‘Sint Anthoon te Bolsward. Uit de rijke historie van het ‘rijcke’ gasthuis,’ De Vrije Fries 47 (1966), pp. 40-92.
  • S.J. van der Molen, ‘Over de Friese plattelandsvrouwenkleding in de 17e eeuw,’ De Vrije Fries 47 (1966), pp. 93-118.
  • H.M. van den Berg, ‘Jacob Gijsberts en het patroon van het Bolswarder stadhuis,’ De Vrije Fries 47 (1966), pp. 119-131.
  • J.J. Kalma, ‘Het roken in Gysbert Japiks’ tijd. Vloek of zegen?’ De Vrije Fries 47 (1966), pp. .
  • K.P. de Boer, ‘Tarquinius Poppinga. Een predikantsleven in de 17e eeuw,’ De Vrije Fries 47 (1966), pp. 152-176.
  • G. Boschma, Liauckema state te Sexbierum,’ De Vrije Fries 47 (1966), pp. 177-194.
  • M.J. van Lennep, Harderwijkse gepromoveerden uit de Friese gewesten,’ De Vrije Fries 47 (1966), pp. 195-205.
  • J. Belonje,’Een kunstwerk uit Friesland op Weldam,’ De Vrije Fries 47 (1966), pp. 206-208.

Lêste online artikels