Nûmer 72 (1992)

  • Goffe Jensma, ‘Lees, leer en waak. Het Oera Linda Bok, een rondleiding,’ De Vrije Fries 72 (1992), pp. 8-52.
  • Sytse ten Hoeve en Jan Pluis, ‘Makkumer stientsjewanden yn Warkum,’De Vrije Fries 72 (1992), pp. 53-64.
  • A.H. Huussen jr., ‘Doodstraf in Friesland, 1701-1811. Resultaten van een kwantitatief onderzoek,’ De Vrije Fries 72 (1992), pp. 65-74.
  • D.J. Henstra, ‘Kantnijverheid te Leeuwarden in de 17de en 18de eeuw,’ De Vrije Fries 72 (1992), pp. 75-87.
  • A.A.M. de Jong en M. Skougaard, ‘De Hindelooper en de Agamer kamer. Twee voorbeelden van een historisch museumfenomeen,’ De Vrije Fries 72 (1992), pp. 88-108.
  • J.J. Huizinga, ‘Mr. Jacob Dirks in de landelijke politiek,’ De Vrije Fries 72 (1992), pp. 109-120.
  • P. Schoen, ‘Heerenveense zilversmeden 1616-1813,’ De Vrije Fries 72 (1992), pp. 121-142.
  • R.E.O. Ekkart, ‘Saeckma geportretteerd door Frans Hals?’ De Vrije Fries 72 (1992), pp. 143-150.
  • Geart de Vries, Tineke Steenmeijer-Wielenga, Sytse ten Hoeve en J.J. Huizinga, ‘Panorama van Friesland 1991,’ De Vrije Fries 72 (1992), pp. 151-165.

Lêste online artikels