Nûmer 29 (1929)

  • H.J. Popping, ‘De praehistorische vuursteen-werkplaatsen in Friesland, met een Woord vooraf door Mr. P.C JA. Boeles,’ De Vrije Fries 29 (1929) 1-36.
  • A.E. van Giffen, ‘Grafheuvels in Oosterwolde. Opgravingen in 1928,’ De Vrije Fries 29 (1929) 37-60.
  • P. Leendertz, ‘Hooft, landeigenaar in Friesland,’ De Vrije Fries 29 (1929) 61-72 .
  • M.W. van Brakel-Imminck, ‘Het St. Nicolaasfeest te Hollum op Ameland (geïllustreerd door Jkvr. I. van Eysinga),’ De Vrije Fries 29 (1929) 73-78.
  • S. Lootsma, ‘Boasumer mjitte,’ De Vrije Fries 29 (1929) 79-82 .
  • P.C.J.A. Boeles, ‘De Theecomparitie, opgericht binnen Franeker, 1785’, De Vrije Fries 29 (1929) 83-86

Lêste online artikels