Nûmer 66 (1986)

  • Ph.H. Breuker, ‘Feike van der Ploeg (1736-1790). Libben, wurk en plak yn ‘e Fryske letterkunde,’ De Vrije Fries 66 (1986), pp. 7-23.
  • H. Kingmans, ‘Driemaal Apollo,’ De Vrije Fries 66 (1986), pp. 24-32.
  • J.J. Kalma, ‘De Leeuwarder Gereformeerde kerkeraad speurt onraad,’ De Vrije Fries 66 (1986), pp. 33-45.
  • A. van der Meer, ‘Baron of werkman. De eerste werkman in de Tweede Kamer. De kandidatuur en verkiezing van B.H. Heldt op 17 november 1885 voor het hoofdkiesdistrikt Sneek,’ De Vrije Fries 66 (1986), pp. 46-58.
  • G.Th. Jensma, ‘Twee adviseurs, een stadhouder en een koning. Over de benoeming van William Ames tot hoogleraar in de theologie te Franker, 1622,’ De Vrije Fries 66 (1986), pp. 59-70.
  • A.B. Dull tot Backenhage, ‘Wapens en vlaggen van de nieuwe Friese gemeenten,’ De Vrije Fries 66 (1986), pp. 71-82.
  • W. Dolk, ‘Meervoudige familienamen te Leeuwarden,’ De Vrije Fries 66 (1986), pp. 83-95.
  • S.J. van der Molen, ‘Dr. Obe Postma en de Fryske boerepleats. ‘Mar it measte sizze my de pleatsen,” De Vrije Fries 66 (1986), pp. 96-108.
  • A.J. Wijnsma, E. Chr. van der Knijff, A. Bokma, W. Zwaan, K. Sikkema, C.P. Hoekema, R.W. Valk, T. Steenmeijer-Wielenga, S. ten Hoeve en J.J. Huizinga, ‘Panorama van Friesland 1985,’ De Vrije Fries 66 (1986), pp. 111-142.

Lêste online artikels