Nûmer 37 (1943)

 • A. Wassenbergh, ‘Het oude tingietersbedrijfin Friesland,’ De Vrije Fries 37 (1943) 1-65.
 • J.H. Sypkens Smit, ‘Een teWinsum (Fr.) gevonden, getrepaneerde schedel,’ De Vrije Fries 37 (1943) 66-80.
 • P.C.J.A. Boeles, ‘Schedelnapjes uit terpen te Stiens en Marrum,’ De Vrije Fries 37 (1943) 81-83.
 • J.G. Avis, ‘Rienk Keijert, portret- en decoratieschilder, tevens kamerbewaarder der Staten van Friesland,’ De Vrije Fries 37 (1943) 84-104.
 • G. Kramer, ‘Het leven van Doecke van Martena (1530-1605),’ De Vrije Fries 37 (1943) 105-157.
 • A. van der Minne, ‘De Leeuwarder schilder Rinse Verzijl,’ De Vrije Fries 37 (1943) 158-160 [online beschikbaar] .
 • P.C.J.A. Boeles, ‘De Leeuwarder architect Gerrit v.d. Wielen,’ De Vrije Fries 37 (1943) 161 [online beschikbaar] .
 • A. Wassenbergh, ‘Reisindrukken van den Franschen Gezantschapssecretaris Charles Ogier uit Friesland en Groningen in het jaar 1636,’ De Vrije Fries 37 (1943) 162-171 [online beschikbaar] .
 • P.C.J.A. Boeles, ‘Prof. Dr. Tjitze de Boer,’ De Vrije Fries 37 (1943) 172-175.
 • C.J. Guibal, ‘In memoriam Pastor Dr. Heinrich Reimers,’ De Vrije Fries 37 (1943) 175-176.
 • Bespreking van literatuur, De Vrije Fries 37 (1943) 177-178.

Lêste online artikels