Nûmer 75 (1995)

  • E. Slob, ‘De koopakte van Tolsum in het Fries Museum,’ De Vrije Fries 75 (1995), pp. 7-18.
  • Wybren Scheepsma, ‘Trije froulju út Fryslan yn it ferneamde kleaster Diepenveen,’De Vrije Fries 75 (1995), pp. 19-36.
  • Jan Zijlstra, ‘Corpus van de in Friesland gevonden Middeleeuwse zegelstempels,’ De Vrije Fries 75 (1995), pp. 37-59.
  • Harm Nijboer, ‘De slaande ingel gie om de Aldehou. Eat oer de pest yn Ljouwert,’De Vrije Fries 75 (1995), pp. 61-78 [online beschikbaar] .
  • Jacob van Sluis, ‘De student, de gouverneur en de vader. Over de jeugd en jeugdzonden van Hessel Vegelin van Claerbergen,’ De Vrije Fries 75 (1995), pp. 79-103.
  • P.G.E.I.J. van der Velde., ‘„Ik wenste wel dat wij de dagen van Franeker konden vernieuwen.” P.J. Veth als hoogleraar Oosterse letterkunde aan ’s Rijks Atheneum in Franeker,’ De Vrije Fries 75 (1995), pp. 105-120.
  • Geart de Vries, Tineke Steenmeijer-Wielenga, Sytse ten Hoeve en Hotso Spanninga, ‘Panorama fan Fryslân 1994,’De Vrije Fries75 (1995), pp. 121-136.

Lêste online artikels