Nûmer 26 (1918)

 • G.A. Wumkes, ‘Stads- en Dorpskroniek van Friesland over de jaren 1778-1780’,26(1918) 1-11.
 • C. Hofstede de Groot, ‘De schilder Frans Carree en zijne teekeningen voor de Lijkstatie van Vorst Willem Frederik van Nassau,’ De Vrije Fries 26 (1918) 12-36 .
 • R. Visscher, ‘Het Princessehof, 26 (1918) 37-62.
 • Nanne Ottema, ‘Het aardewerk in Friesland in gebruik in het laatste kwart van de zestiende eeuw,’ De Vrije Fries 26 (1918) 63-102 .
 • A. Hallema, ‘Friesche kloosterlijsten. Een bijdrage tot de Friesche kloostergeschiedenis,’ De Vrije Fries 26 (1918) 103-124.
 • G.A. Wumkes, ‘Een Friesch predikantstype uit de eerste helft der 19e eeuw,’ De Vrije Fries 26 (1918) 125-137 .
 • H. Martin, ‘Een beeldje van den Heiligen Dionysius,’ De Vrije Fries 26 (1918) 138-145.
 • S.A. Waller Zeper, ‘Pean en Parrega – Cammingehunderi,’ De Vrije Fries 26 (1918) 146-154 .
 • —, ‘Verslag van de secretaresse van het Friesch Genootschap,’ De Vrije Fries 26 (1918) 156-162 .
 • —, ‘Verslag van den bibliothecaris,’ De Vrije Fries 26 (1918) 163-164.
 • —, ‘Verslag van den directeur van het museum,’ De Vrije Fries 26 (1918) 165-169.
 • —, ‘Verslag van den voorzitter der museum-commissie, conservator van de archaeologische en numismatische verzameling,’ De Vrije Fries 26 (1918) 170-174 .
 • Nanne Ottema, ‘De Wellenbergh-van Heloma collectie,’ De Vrije Fries 26 (1918) 175-177 .
 • —, ‘Aanwinsten der verzamelingen, beheerd door den directeur,’ De Vrije Fries 26 (1918) 178-182 .
 • —, ‘Ledenlijst met lijst van Genootschappen,’ De Vrije Fries 26 (1918) 183-196 .

 

Lêste online artikels