Nûmer 40 (1950)

 • Herm. v.d. Kloot Meyburg, ‘De restauratie van de Martinikerk te Franeker,’ De Vrije Fries 40 (1950) 1-18.
 • A.L. Heerma van Voss, ‘De opgezette grafzerken in de Martinikerk te Franeker,’ De Vrije Fries 40 (1950) 19-34.
 • M.S.H.G. Heerma van Voss, ‘Verspreide gegevens over de grafkapel der Nassaus,’ De Vrije Fries 40 (1950) 35-36.
 • O. Postma, ‘De Friese hoeve in de zandstreken (Een voorlopige oriëntering),’ De Vrije Fries 40 (1950) 37-67.
 • H.M. Mensonides, ‘Het stadszegel van Leeuwarden en de kerk, welke op de oudere stadzegels voorkomt,’ De Vrije Fries 40 (1950) 68-100.
 • Chr. Kroes-Ligtenberg, ‘Een huisarts van voor 100 jaar,’ De Vrije Fries 40 (1950) 101-110.
 • M.J. Elzinga, ‘Iets over de chirurgijnsgilden in Friesland,’ De Vrije Fries 40 (1950) 111-135.
 • A.J. Stakenburg, ‘De iconographie der van Harens,’ De Vrije Fries 40 (1950) 136-165.
 • G. Gosses, ‘De herkomst van het Fries,’ De Vrije Fries 40 (1950) 166-181.
 • J. Belonje, ‘Een monument te Sexbierum herinnerende aan een Schipbreuk,’ De Vrije Fries 40 (1950) 182-188.
 • O. Postma, ‘Over enige vreemde Gemeente- en Dorpsgrenzen in Friesland,’ De Vrije Fries 40 (1950) 189-199.
 • T.E. Teunissen, ‘De ontdekking van Ulenburch-state te Rijperkerk,’ De Vrije Fries 40 (1950) 200-201.
 • J.J. Hof, ‘In memoriam Dr. S.M. Cuperus,’ De Vrije Fries 40 (1950) 202-204.
 • Boekbesprekingen, De Vrije Fries 40 (1950) 205-221.

Lêste online artikels