Nûmer 45 (1962)

 • H. Halbertsma, ‘Bornego. Bijdrage tot de oudste geschiedenis van het Neder-Boornegebied,’ De Vrije Fries 45 (1962), pp. 32-67.
 • G. Elzinga, ‘Nederzettingssporen van rond het begin onzer jaartelling bij Sneek,’ De Vrije Fries 45 (1962), pp. 68-99.
 • A.T. Clason, ‘Beenderen uit Nederzettingssporen van rond het begin onzer jaartelling bij Sneek,’ De Vrije Fries 45 (1962), pp. 100-112.
 • O. Postma, ‘Oude dorpsrekeningen in verschillende soorten dorpen,’ De Vrije Fries 45 (1962), pp. 113-121.
 • M.J. van Lennep, ‘Wapen en vlag van Ter Schelling,’ De Vrije Fries 45 (1962), pp. 122-129.
 • W. Dolk, ‘Wat hing er uit in Leeuwarden?,’ De Vrije Fries 45 (1962), pp. 130-149.
 • J.J. Kalma, ‘Gysbert syn ‘silveren tandstockelaer’,’ De Vrije Fries 45 (1962), pp. 150-154 [online beschikbaar] .
 • O. Postma, ‘Slechte betalers in de Gouden Eeuw,’ De Vrije Fries 45 (1962), pp. 155-160 [online beschikbaar] .
 • J.J. Kalma, ‘Manljusklean yn Gysberts tiid,’ De Vrije Fries 45 (1962), pp. 161-165.
 • W.H. Keikes, ‘De voormalige admiraliteitsbehuizingen te Dokkum,’ De Vrije Fries 45 (1962), pp. 166-181.
 • H. Halbertsma, ‘Hindeloopen en de Hindelopers, beoordeeld in 18de- en 19de eeuwse geschriften,’ De Vrije Fries 45 (1962), pp. 182-193.
 • E.J.F. Smits, ‘De Groninger reizend portrettist Berend Kunst in zijn betrekking tot Friesland,’ De Vrije Fries 45 (1962), pp. 194-209.
 • G.A. Bontekoe, ‘Het wapen van het waterschap ‘Luchtenrek’,’ De Vrije Fries 45 (1962), pp. 210-212.

Lêste online artikels