Nûmer 54 (1974)

  • J.J. Kalma, ‘By in ald deagraversreglemint,’ De Vrije Fries 54 (1974), pp. 5-16.
  • R.E.O. Ekkart, ‘Drie stadhoudersportretten uit de senaatskamer van de Franeker Academie,’ De Vrije Fries 54 (1974), pp. 17-24.
  • H.L. Straat, ‘Praktijk en huishouding van een 18e eeuwse arts,’ De Vrije Fries 54 (1974), pp. 25-36.
  • B.S. Hempenius-van Dijk, ‘Een twist om trouwbeloften,’ De Vrije Fries 54 (1974), pp. 37-46.
  • D. Kooistra, ‘Over minder gegoede burgers,’ De Vrije Fries 54 (1974), pp. 47-55.
  • M.J. van Lennep, ‘De Makkumer societeit De Eendracht en de politieverordening der gemeente Wonseradeel,’ De Vrije Fries 54 (1974), pp. 56-64.
  • Regn. Steensma, ‘Rond doopvont en altaar. Middeleeuwse kerkelijke voorwerpen in het Fries Museum,’ De Vrije Fries 54 (1974), pp. 65-81.
  • A.J. Wijnsma, K. Sikkema, H. Kingmans, Freark Dam, G. Elzinga, Regn. Steensma, J.F. Stallinga, G. Bakker, J.J. Kalma en S.J. van der Molen, ‘Panorama van Friesland in 1973,’ De Vrije Fries 54 (1974), pp. 91-109.

Lêste online artikels