Nûmer 6 (1853)

 • J. Dirks, ‘Bijdragen tot de Munt- en Penningkunde van Friesland (vervolg),’ De Vrije Fries 6 (1853) 1-56.
 • J. van Leeuwen, ‘Het geslacht Arnoldi,’ De Vrije Fries 6 (1853) 57-116 .
 • D. Fockema, ‘Voorlezing betrekkelijk den giftbrief van keizer Lodewijk den Vromen, van het jaar 839,’ De Vrije Fries 6 (1853) 117-123 .
 • D. Fockema, ‘Voorlezing over de zinnebeelden in den gevel der voormalige kanselarij, te Leeuwarden,’ De Vrije Fries 6 (1853) 124-126 .
 • D. Fockema, ‘Voorlezing over een handschrift van Gerrit Hesman, behelzende aanteekeningen van gebeurtenissen, te Dockum voorgevallen,’ De Vrije Fries 6 (1853) 127-130 .
 • [J. G. Ottema,], ‘Beschrijving van de Waalsche Furie te Dockum, in het jaar 1572, door Hendrik Bra. Uit het Latijn vertaald, door J.G.O.,’ De Vrije Fries 6 (1853) 131-152 .
 • D. Fockema, Algemeene kritische aanmerkingen over het eerste boek van Krantzii Saxonia, en bijzonder tot de Friesche geschiedenis betrekkelijke,’ De Vrije Fries 6 (1853) 153-160 .
 • L.J.F. Janssen, ‘Nog iets over het Hunebed te Rijs, in Gaasterland,’ De Vrije Fries 6 (1853) 161-163 .
 • J. Dirks, ‘Wat blijft er nog te verrigten over voor het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde?,’ De Vrije Fries6 (1853) 164-185.
 • J.D. Ankringa, ‘Wat heeft Karel de Stoute gedaan, om Friesland onder zijn beheer te krijgen?’. 6 (1853) 186-194.
 • J.D. Ankringa, ‘Karel de Stoute wordt, vastgevroren aan het ijs, in een moeras gevonden, bij Nancy’. 6 (1853) 195-200.
 • J. Ledder, ‘Aanteekeningen omtrent den grafkelder te Wieuwerd, en de natuurlijke mummiën, daarin voorhanden,’ De Vrije Fries 6 (1853) 201-252 .
 • J.H. van IJssel, ‘Voorlezing over Ludger, en zijne verdiensten met betrekking tot de vestiging en uitbreiding des Christendoms in Friesland,’ De Vrije Fries 6 (1853) 253-269.
 • W. Eekhoff ‘Voorlezing over het leven van Mr. A. van Halmael Jr. en zijne verdiensten omtrent de geschiedenis en letterkunde van Friesland,’ De Vrije Fries 6 (1853) 270-299 .
 • J. Dirks, ‘Bladvulling,’ De Vrije Fries 6 (1853) 300-304.
 • J. Dirks, ‘Aanteekeningen van Z.C. von Uffenbach, gedurende zijn verblijf in Friesland in 1710,’ De Vrije Fries 6 (1853) 305-390.

Lêste online artikels