Nummer 100 (2020)

[Nog niet online beschikbaar]

THEMA: KONING REDBAD

 • Otto Knottnerus en Han Nijdam: Koning voor eens en altijd. Inleiding op het thema Redbad, De Vrije Fries 100 (2020), 10-27
 • Gilles de Langen en Hans Mol: Koning Redbad en zijn bewegingsruimte, De Vrije Fries 100 (2020), 28-41
 • Marco Mostert: Koning van de Friezen: wat we te weten kunnen komen over het koningschap van Redbad, De Vrije Fries 100 (2020),42-49
 • Patrick Breternitz: Radbods verpletterende nederlaag in de slag bij Dorestad, Het bericht in de Gesta Francorum opnieuw bezien, De Vrije Fries 100 (2020),50-59
 • Redbad Veenbaas: De legende van Cunera en het Gudrunlied, De Vrije Fries 100 (2020), 60-73
 • Hanno Brand: De Friese kroon in de Bourgondische machtspolitiek: een stand van zaken, De Vrije Fries 100 (2020), 74-91
 • Mark Raat en Peter Swart: ‘Geplaatst en opgehangen tot een eeuwige gedagtenisse’, Een portret van koning Radboud en zijn relatie met de stad Medemblik, De Vrije Fries 100 (2020), 92-101
 • Simon Halink: Van ‘Gods vijand’ tot nationaal icoon, De verbeelding van Redbad en andere ‘heidense helden’ in vergelijkend perspectief, De Vrije Fries 100 (2020), 102-119
 • Theo Meder: Redbad: over het vuren van de pijl en het kruis als icoon, Een historische verbeelding van een hedendaagse boodschap, De Vrije Fries 100 (2020), 120-1315

 

BIJDRAGEN

 • Ronald Plantinga en Harry Vellenga: Van lokaal geworteld naar mondiaal verbonden. Een organisatorische geschiedenis van de Friese zuivelindustrie, 1950-1997, De Vrije Fries 100 (2020), 132-149
 • Joke Mooij: De boerenleenbanken in Opsterland tot 1940, De Vrije Fries 100 (2020),150-167
 • Kees Veelenturf: Hoe God verscheen in Jorwerd, Een christelijke amulet in het Fries Museum, De Vrije Fries 100 (2020),168-183
 • Goffe Jensma mmv Piter van Tuinen: Drie doctoren en een stadhouderlijk lichaam, De obductie op Willem Lodewijk in 1620, De Vrije Fries 100 (2020),184-203
 • Hans Mol: Geweld op het Friese platteland 1524-1530, De Vrije Fries 100 (2020), 204-225

 

BOEKBESPREKINGEN

 • Ralf Futselaar: Bespreking van Hessel de Walle, De mannen van de Overval: Heroïek en tragiek in 26 levensverhalen, De Vrije Fries 100 (2020), 226-233.

Laatste online artikelen