Nummer 18 (1895)

  • G.H. van Borssum Waalkes, ‘Vervolg van Friesche Klokke-opschriften, met andere van elders vergeleken, en met aanteekeningen, vertaling, registers en platen voorzien,’ De Vrije Fries 18 (1895) 1-188 .
  • M. van Staveren, ‘Bijdrage tot de levensgeschiedenis van Mr. Johannes Brasius,’ De Vrije Fries 18 (1895) 189-280.
  • J. Dirks, ‘Vijf oude zegels beschreven en toegelicht,’ De Vrije Fries 18 (1895) 281-299.
  • S. Haagsma, ‘Eenige bladzijden uit Friesland’s Zeegeschiedenis,’ De Vrije Fries 18 (1895) 305-418 & 457-623 .
  • Hugo Suringar, ‘Iets over Mr. Jacob Dirks,’ De Vrije Fries 18 (1895) 419-456.

Laatste online artikelen