Nummer 65 (1985)

  • H. Kingmans, ‘De verzameling-Bisschop in het Fries Museum,’ De Vrije Fries 65 (1985), pp. 7-20.
  • Ph.H. Breuker, ‘Ingelske komedianten yn Fryslân,’ De Vrije Fries 65 (1985), pp. 21-28.
  • M. Meijer, ‘Van Papingastins en Popmafenne. De lokalisatie van een Oldehoofster pastoorsgoed te Leeuwarden,’ De Vrije Fries 65 (1985), pp. 29-38.
  • J.D. van der Meer, Petrus Wedemeijer, muziekmeester en handelaar in muziekinstrumenten,’ De Vrije Fries 65 (1985), pp. 39-44.
  • S.J. van der Molen, ‘Het ‘Krachtig gebed’ uit de ‘brieventas van doctor Ledel,” De Vrije Fries 65 (1985), pp. 45-52.
  • J.J. Kalma, ‘Dat is ons heilig ideaal …. Een artikel uit 1880 en het antwoord daarop,’ De Vrije Fries 65 (1985), pp. 53-65.
  • C. Boschma, ‘Steven Gerlofs, Sneek, 22 juni 1897 – Wolvega 6 september 1983,’ De Vrije Fries 65 (1985), pp. 66-74.
  • K. de Mik, “Van publieke vrouwen en bordelen’. Het prostitutievraagstuk in Harlingen, 1851-1912,’ De Vrije Fries 65 (1985), pp. 75-86.
  • Ferenc Postma, ‘Abbe Wybes, drukker van academische disputaties te Franeker,’ De Vrije Fries 65 (1985), pp. 87-98.
  • A.J. Wijnsma, E. Chr. van der Knijff, A. Bokma, W. Zwaan, K. Sikkema, C.P. Hoekema, R.W. Valk, T. Steenmeijer-Wielenga, S. ten Hoeve en J.J. Huizinga, ‘Panorama van Friesland 1984,’ De Vrije Fries 65 (1985), pp. 101-130.

Laatste online artikelen