Nummer 15 (1883)

  • Johan Winkler, ‘Eenige bijzonderheden aangaande de kleederdracht der Friesinnen,’ De Vrije Fries 15 (1883) 1-40.
  • E. Viglius, ‘Beschrijvinge van ‘t Dorp en de Kerk te Beers, 1786,’ De Vrije Fries 15 (1883) 41-61.
  • E. Viglius, ‘Beschrijvinge van ‘t Dorp Jellum en van deszelfs Kerk en Tooren, 1787,’ De Vrije Fries 15 (1883) 63-80.
  • M. van Staveren, ‘Van Haaften versus Engerna. Eene bijdrage tot de geschiedenis van het ontstaan der Oud-Catholieke gemeente van de Bisschoppelijke Kleresie te Leeuwarden,’ De Vrije Fries 15 (1883) 81-115. In de inhoudsopgave: ‘Van Haeften contra Engerus’.
  • G.H. van Borssum Waalkes, ‘Dat boeck van den Oorspronck, een handschrift, met inleiding en aanteekeningen,’ De Vrije Fries 15 (1883) 117-263.
  • J. Dirks, ‘De Hernhuttersche Gemeente te Akkrum in 1797,’ De Vrije Fries 15 (1883) 265-274.

Laatste online artikelen