Nummer 24 (1916)

  • G.A. Wumkes, ‘Stads- of Dorpskroniek van Friesland over de jaren 1785-1797’, ‘ De Vrije Fries 24 (1916) 1-87 .
  • H. J. Busé, ‘Multatuli’s Sneeker Correspondentie 1868-’69,’ De Vrije Fries 24 (1916) 88- 142.
  • G.A. Wumkes, ‘Een Mysticus uit de Friesche Veenen,’ De Vrije Fries 24 (1916) 143-158.
  • P.C.J.A. Boeles, ‘De Karolingische Muntvondsten in Friesland,’ De Vrije Fries 24 (1916) 159-164 .
  • S.A. Waller Zeper, ‘Eslawald,’ De Vrije Fries 24 (1916) 164-166 .
  • —, ‘Verslag van de secretaresse van het Friesch Genootschap over het jaar 1914-15,’ De Vrije Fries 24 (1916) 167-173.
  • —, ‘Verslag van den conservator van het Friesch Museum over het jaar 1915, met lijsten der voornaamste aanwinsten,’ De Vrije Fries 24 (1916) 174-187 .
  • —, ‘Ledenlijst met lijst van Genootschappen,’ De Vrije Fries 24 (1916) 188-199.

Laatste online artikelen