Nummer 16 (1886)

 • Luigi Pigorini, ‘De terpen van Friesland,’ De Vrije Fries 16 (1886) 1-20.
 • Luigi Pigorini, ‘De eerst bewoonde plaatsen (Citta) van Friesland,’ De Vrije Fries 16 (1886) 21-38 .
 • J. Dirks, ‘Naschrift van den vertaler,’ De Vrije Fries 16 (1886) 39-48.
 • Joh. Wenning, ‘Kwartieren en wapen van Johan Walta van Juwinga, genaamd van Herema, Grietman van Wonseradeel, 1542, enz.,’ De Vrije Fries 16 (1886) 49-50 .
 • J. Dirks, ‘Herinnering aan den kruistogt der Friezen in het jaar 1217,’ De Vrije Fries 16 (1886) 51-58.
 • J. Reitsma, ‘Een verstooteling van de Kerk,’ De Vrije Fries 16 (1886) 59-144  .
 • G.H. van Borssum Waalkes, ‘Friesche klokke-opschriften, met andere van elders vergeleken, en met aanteekeningen, vertaling, registers en platen voorzien,’ De Vrije Fries 16 (1886) 145-307; 18 (1895) 1-188 & 19 (1900) 41-182 .
 • D. Cannegieter, ‘Merkla,’ De Vrije Fries 16 (1886) 309.
 • J. Dirks, ‘De vondst van Onna en Feins,’ De Vrije Fries 16 (1886) 313-385.
 • A.J. Andreae, ‘Het verzet der Friezen tegen de Spaansche dwingelandij, gedurende het tijdvak 1566 tot 1574, met bijlagen en aanteekeningen’, 16 (1886) 387-534 & 17 (1890) 1-112.
 • Telting, ‘Iets over het Sjaardemaleen, in verband met de geschiedenis van eenige huizen te Franeker,’ De Vrije Fries 16 (1886) 535-609.

Laatste online artikelen