Nummer 42 (1955)

  • P. Sipma, ‘In memoriam Mr. P.A.V. Baron van Harinxma thoe Slooten,’ De Vrije Fries 42 (1955), pp. 3-6.
  • O. Postma, ‘Een grafelijk dorp in Friesland,’ De Vrije Fries 42 (1955), pp. 7-13.
  • A.J.T. Stakenburg, ‘Onno Zwier van Haren’s testament,’ De Vrije Fries 42 (1955), pp. 14-32.
  • W.J. Buma, ‘De sawn fruchten fan ‘e misse,’ De Vrije Fries 42 (1955), pp. 31-36.
  • J. Keuning, ‘Bernardus Schotanus a Sterringa. Zijn leven en zijn kartografisch oeuvre,’ De Vrije Fries 42 (1955), pp. 37-87.
  • M. Tans, ‘Het verband tussen het geslacht Aylva en de stad Maasstricht. Generaal Hobbe, Baron van Aylva – Militair Gouverneur in een belegerde vesting,’ De Vrije Fries 42 (1955), pp. 88-92.
  • S.J. van der Molen, ‘Het gemaal in Friesland. Een bijdrage tot de Friese molengeschiedenis,’ De Vrije Fries 42 (1955), pp. 93-106.
  • Y. Poortinga, ‘It toaniel yn Fryslân yn ‘e 17e ieu,’ De Vrije Fries 42 (1955), pp. 107-117.
  • H. Halbertsma,’Smalagonia. Bijdrage tot de geschiedenis van ‘t Oldambt,’ De Vrije Fries 42 (1955), pp. 118-131.
  • O. Postma, ‘Over aanvang en eerste tijd van de floreenbelasting in Friesland,’ De Vrije Fries 42 (1955), pp. 132-143.

Laatste online artikelen