Nummer 88 (2008)

  • Albertina Soepboer, ‘Om it wurd: oer it oeuvre fan de dichteres Ella Wassenaer,’ De Vrije Fries 88 (2008), 9-30.
  • Piet Bakker, ‘Een schilder en zijn netwerk: Lambert Jacobsz en een nieuw beeld van de zeventiende-eeuwse schilderkunst in Friesland,’ De Vrije Fries 88 (2008), 31-64.
  • Regnerus Steensma, ‘De iconografie van de laatmiddeleeuwse Friese priesterzerken: Spiegel van een overgangstijd,’ De Vrije Fries 88 (2008), 65-86.
  • Piter van Tuinen, ‘De kwestie Belida: Rectorale problemen in Harlingen (1638-1671),’ De Vrije Fries 88 (2008), 87-116.
  • Kees Kuiken, ‘De burgerlijke glorie van Atze Nannes Wassenaar (1867-1916),’ De Vrije Fries 88 (2008), 117-138.
  • Bernhard van Haersma Buma, ‘Rienck Bockema, Fries strijder in Litouwen,’ De Vrije Fries 88 (2008), 139-166.
  • Anne Dykstra, ‘Joost Halbertsma, het Latijn en het Lexicon Frisicum,’ De Vrije Fries 88 (2008), 167-188.
  • Ernst Taayke, ‘In het spoor van Wijnaldum. De Vrije Fries als eigentijds platform voor archeologische interpretaties,’ De Vrije Fries88 (2008), 9-30.
  • Otto S. Knottnerus, ‘De vergeten Friezen. Mislukt pamflet van Benny Siewertsen over een boeiend thema’ De Vrije Fries 88 (2008), 9-30.

Laatste online artikelen