Nummer 55 (1975)

  • J.J. Kalma, ‘Bedrog, bedriegers en bedrogenen,’ De Vrije Fries 55 (1975), pp. 5-13.
  • K.A. Citroen, ‘Vervalsing en namaak van zilver in Friesland,’ De Vrije Fries 55 (1975), pp. 14-24.
  • R.E.O. Ekkart, ‘Enkele voorbeelden van graveursbedrog,’ De Vrije Fries 55 (1975), pp. 25-31.
  • J. Visser, ‘Falske, ûnbitroubere en ûnwisse genealogyen yn Fryslân,’ De Vrije Fries 55 (1975), pp. 32-42.
  • F. Dam, ‘In sonnet as fuke,’ De Vrije Fries 55 (1975), pp. 43-48.
  • J. Bosmans, ‘Hindeloper meubelschilderkunst. Geen imitatie, maar produkt van invloeden,’ De Vrije Fries 55 (1975), pp. 49-64.
  • S.J. van der Molen, ‘Quasi-‘Hylper’ in musea,’ De Vrije Fries 55 (1975), pp. 65-71.
  • Herma M. van den Berg, ‘Oude luister, schone schijn of een keuze tot overleving?’ De Vrije Fries 55 (1975), pp. 65-71.
  • G. Elzinga, ‘Rondom de ‘Vikingschat van Winsum’,’ De Vrije Fries 55 (1975), pp. 65-71.
  • A.J. Wijnsma, K. Sikkema, H. Kingmans, Freark Dam, G. Elzinga, Regn. Steensma, J.F. Stallinga, G. Bakker, J.J. Kalma en S.J. van der Molen, ‘Panorama van Friesland in 1974,’ De Vrije Fries 55 (1975), pp. 65-71.

Laatste online artikelen