Nummer 69 (1989)

  • P.N. Noomen,’ St. Magnus van Hollum en Celdui van Esens : bijdrage tot de chronologie van de Magnustraditie,’ De Vrije Fries 69 (1989), pp. 7-32.
  • W. Bergsma, ‘Kalvinistysk krewearjen yn Molkwar yn de 17de ieu,’ De Vrije Fries 69 (1989), pp. 33-44.
  • M.H.H. Engels, ‘Een briefwisseling tussen Saeckma en Barlaeus,’ De Vrije Fries 69 (1989), pp. 45-56.
  • J.R. Kuiper, ‘Jacobijnen en sansculotten in Friesland. De volkssociëteit van Leeuwarden en de Bataafse Revolutie,’ De Vrije Fries69 (1989), pp. 57-76.
  • J. van der Weg-Laverman, “In bern leart net in bît, as hy gjin îwer het.’ Fryske bernelyryk yn de 19de ieu,’ De Vrije Fries 69 (1989), 77-92.
  • W. Niemeijer-Huysse, ‘Allerley zoorten van chitzen.’ Sits-advertenties in de Leeuwarder Courant, 1752-1800,’ De Vrije Fries 69 (1989), pp. 93-100.
  • W. Dolk, ‘Sits in Leeuwarder boedels,’ De Vrije Fries 69 (1989), pp. 101-112.
  • G. de Vries, T. Steenmeijer-Wielenga, S. ten Hoeve en J.J. Huizinga, ‘Panorama van Friesland 1988,’ De Vrije Fries 69 (1989), pp. 113-134.

Laatste online artikelen