Nummer 71 (1991)

  • A. Janse, ‘De waarheid van een falsum. Op zoek naar de politieke context van het Karelsprivilege,’ De Vrije Fries 71 (1991), pp. 7-28.
  • J.A. Mol, ‘De Fryske cisterciënser kleasters en har besit,’De Vrije Fries 71 (1991), pp. 29-52.
  • M.H.H. Engels, ‘Saeckma geportretteerd door Frans Hals, een veronderstelling aannemelijk gemaakt,’ De Vrije Fries 71 (1991), pp. 53-70.
  • P.G. Hoftijzer, ‘Opkomst en ondergang van een Engelse wolfabriek te Leeuwarden in 1686,’ De Vrije Fries 71 (1991), pp. 71-83.
  • S. Sybrandy, ‘Learlingen fan Johannes Schrader, heechlearaar yn it Latyn te Frjentsjer,’De Vrije Fries 71 (1991), pp. 84-97.
  • R.E. v.d. Woude, ‘Van Experiment tot gemeentebedrijf. De ontwikkeling van de electriciteitsvoorziening te Leeuwarden 1879-1920,’ De Vrije Fries 71 (1991), pp. 98-116.
  • S.I.E. Wille-Engelsma, ‘Een derde wapenpalempore voor het Fries Museum,’ De Vrije Fries 71 (1991), pp. 117-124.
  • Geart de Vries, Tineke Steenmeijer-Wielenga, Sytse ten Hoeve en J.J. Huizinga, ‘Panorama van Friesland 1990,’ De Vrije Fries 71 (1991), pp. 125-139.

Laatste online artikelen