Nummer 81 (2001)

  • Hotso Spanninga, ‘Kapitaal en fortuin. Hessel van Sminia (1588-1670) en de opkomst van zijn familie,’ De Vrije Fries 81 (2001), pp. 9-52.
  • Jacob van Sluis, ‘Van richtingenstrijd naar Doleantie. Andermaal tweespalt in hervormd Berlikum,’ De Vrije Fries 81 (2001), pp. 53-65.
  • F. Postma, ‘Edzo Hendrik Waterbolk (1915-2000). Docent en geleerde,’ De Vrije Fries 81 (2001), pp. 67-78.
  • W.A. van Es, ‘Wijnaldum en de koningen van Friesland,’ De Vrije Fries 81 (2001), pp. 79-96.
  • Maarten Duijvendak, ‘Leeuwarden en Friesland tussen lokale en regionale geschiedenis,’ De Vrije Fries 81 (2001), pp. 97-110.
  • Gerard te Meerman, ‘Het ‘Friese’ genoom: een repliek,’ De Vrije Fries 81 (2001), pp. 111-117.
  • Arjen Versloot, ‘Op syk nei it Fryske genoom,’De Vrije Fries 81 (2001), pp. 119-122.
  • Jurjen Bos en Gilles de Langen (red.), ‘Archeologische kroniek van Friesland over 2000,’ De Vrije Fries 81 (2001), pp. 123-162.

Laatste online artikelen