Nummer 61 (1981)

 • Themanummer: ‘Honderd jaar Fries Museum’.
 • C. Boschma, ‘Van kabinet tot museum,’ De Vrije Fries 61 (1981), pp. 5-18.
 • J. Bosmans, “Het streelend genot van heerlijke kunstwerken.’ Het Fries Museum en de beeldende kunst 1881-1981,’ De Vrije Fries61 (1981), pp. 19-39.
 • Gert Elzinga, ‘Het prentenkabinet van het Fries Museum,’ De Vrije Fries 61 (1981), pp. 40-52.
 • G. Elzinga, ‘Museum en argeology A.D. 1981,’ De Vrije Fries 61 (1981), pp. 53-63.
 • C. Boschma, ‘Rond de opening van het museum in 1881,’ De Vrije Fries 61 (1981), pp. 64-68.
 • Hugo Kingmans, ‘Zorg om de bezoekers,’ De Vrije Fries 61 (1981), pp. 69-75.
 • C. Boschma, ‘Een vroeg negentiende-eeuws museumplan,’ De Vrije Fries 61 (1981), pp. 77-89.
 • C. Boschma, ‘In besite oan de histoaryske utstalling,’ De Vrije Fries 61 (1981), pp. 90-92.
 • Herman Aarts, ‘Friesland als museale proeftuin. Het museumproject Friesland,’ De Vrije Fries 61 (1981), pp. 93-104.
 • S. ten Hoeve, ‘In lûd út in middelgrut museum,’ De Vrije Fries 61 (1981), pp. 105-108.
 • J.D. van Dam, ‘Tegelverzamelaars in Nederland,’ De Vrije Fries 61 (1981), pp. 109-118.
 • A.J. Wijnsma, J. ter Welle, A. Bokma, K. Sikkema, P. Hemminga, P. Wiersma, H. van Wijnen, C.P. Hoekema, A.H. Joustra, H. Kingmans, F. Dam S. ten Hoeve, H.J. Zijlstra, J.J. Huizinga en S.J. van der Molen, ‘Panorama van Friesland 1980,’ De Vrije Fries61 (1981), pp. 119-174.

Laatste online artikelen