Nummer 33 (1935)

  • O. Postma, ‘Het Rekenboek van het Hasker Convent (1500-1520),’ De Vrije Fries 33 (1935)1-28.
  • L.H. Goslings-Lysen, ‘Een Friesch gezin in den patriottentijd,’ De Vrije Fries 33 (1935) 29-50.
  • S.J. Hoogland, ‘Wandeling langs de oude grafsteenen, liggend op de kerkhoven rondom de drie kerken en torens van de Parochie’s in de gemeente Het Bildt,’ De Vrije Fries 33 (1935) 51-80.
  • R. Visscher, ‘Brieven uit Leeuwarden (van 1810-1812),’ De Vrije Fries 33 (1935) 81-87.
  • P.C.J.A. Boeles, ‘Leeuwarden 1435-1935,’ De Vrije Fries 33 (1935) 88-104.
  • Verdere boekbespreking, De Vrije Fries 33 (1935) 105-108.

Laatste online artikelen