Nummer 58 (1978)

  • R.E.O. Ekkart, ‘Twee Friese portretten uit 1600,’ De Vrije Fries 58 (1978), pp. 5-10.
  • O. Vries, ‘Friese bureaukratie in Den Haag. Het ambt van klerk wegens Friesland ter Griffie van de Generaliteit,’ De Vrije Fries 58 (1978), pp. 11-29.
  • J.J. Kalma, “Bras’ met de ‘bras’. Over het oud-fries ‘sydsulver’,’ De Vrije Fries 58 (1978), pp. 30-34.
  • Ph.H. Breuker, ‘Fryske almenakken foar 1850,’ De Vrije Fries 58 (1978), pp. 35-55; vol. 59 (1979), pp. 93-107.
  • J.A. Mulder, ‘De Heeresloot, een bron van geschillen,’ De Vrije Fries 58 (1978), pp. 56-64.
  • G. Elzinga, ’16de en 17de-eeuwse putvondsten onder het Fries Museum,’ De Vrije Fries 58 (1978), pp. 65-83.
  • Dingeman Korf, ‘Majolicategels en schotels uit de bouwput 1974 van het Fries Museum,’ De Vrije Fries 58 (1978), pp. 84-100.
  • M. Engels, ‘Een tuchtkwestie aan de Franeker universiteit, 1627-1629,’ De Vrije Fries 58 (1978), pp. 101-109.
  • A.J. Wijnsma, P. Wiersma, A. Bokma, A.H. Joustra, P. Hemminga, K. Sikkema, J.M. Ypma, Freark Dam, S.J. van der Molen, H. Kingmans, H.J. Zijlstra en Regn. Steensma, ‘Panorama van Friesland in 1977,’ De Vrije Fries 58 (1978), pp. 110-149.

Laatste online artikelen