Nummer 23 (1915)

 • G.A. Wumkes, ‘Stads- of Dorpskroniek van Friesland over de jaren 1798-1808’, 23 (1915) 1-45.
 • S. Cuperus, ‘Het leven in een Friesch predikantsgezin uit de 18e eeuw’, 23 (1915) 46-81.
 • R.A. Fockema, ‘Mr. Daam Fockema (1771-1855),’ De Vrije Fries 23 (1915) 82-121 .
 • Waling Dykstra, ‘Friesche spreekwoorden en gezegden,’ De Vrije Fries 23 (1915) 122-139 .
 • G.A. Wumkes, ”s Hofs Sententieboeken als bron voor de geschiedenis van Friesland,’ De Vrije Fries 23 (1915) 140-155 .
 • Raphael Ligtenberg, ‘Grafzerken der XVIe eeuw in Friesland. Een bijdrage tot de geschiedenis der Renaissance in dat gewest,’ De Vrije Fries 23 (1915) 156-198.
 • R. Visscher, ‘Friesche Bibliographie, 1913-1914,’ De Vrije Fries 23 (1915) 199-207 .
 • S.A. Waller Zeper, ‘Overeenkomst uit de XVe eeuw betreffende het onderhoud van een krankzinnige in Haskerconvent,’ De Vrije Fries 23 (1915) 208-212 .
 • G.A. Wumkes, ‘Fragmenten uit het dagverhaal van een Frieschen vrijwilliger in de nadagen van Waterloo,’ De Vrije Fries 23 (1915) 213-218 .
 • J.S. van Veen, ‘Een brief van Boëtius Epo,’ De Vrije Fries 23 (1915) 219-221.
 • —, ‘Verslag van de secretaresse van het Friesch Genootschap over het jaar 1913-14,’ De Vrije Fries 23 (1915) 222-227 .
 • —, ‘Verslag van den conservator van het Friesch Museum over het jaar 1914, met lijsten der voornaamste aanwinsten,’ De Vrije Fries 23 (1915) 228-237 .
 • —, ‘Ledenlijst van het Friesch Genootschap,’ De Vrije Fries 23 (1915) 238-245.

Laatste online artikelen